ASRock.com Homepage
Forum Home Forum Home > OverClocking(OC) Zone > OC Technical Discussion
  New Posts New Posts RSS Feed - C獺ch v?o W88 khi b廙?ch廕搖, gi繳p c獺c b廕》 ti廙 d廙叩g t
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login

C獺ch v?o W88 khi b廙?ch廕搖, gi繳p c獺c b廕》 ti廙 d廙叩g t

 Post Reply Post Reply
Author
Message
nvu54876 View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 21 Nov 2020
Status: Offline
Points: 3
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote nvu54876 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: C獺ch v?o W88 khi b廙?ch廕搖, gi繳p c獺c b廕》 ti廙 d廙叩g t
    Posted: 21 Nov 2020 at 11:25pm

C獺ch v?o W88 khi b廙?ch廕搖, gi繳p c獺c b廕》 ti廙 d廙叩g tr籀c n瓊 c廕計 v?o W88
C獺ch v?o W88 khi b廙?ch廕搖 nhi廙 c獺c th?nh vi礙n lu繫n lo l廕疸g v廙?v廕叩 ?廙?n?y. khi ng廙 chi link v?o nh? c獺i W88 th廙g b廙?ch廕搖 b廙 c獺c nh? m廕》g. s廙?m廙h ko ?廙θ may m廕疸 nh ng廙 ta c觼ng nh ph獺p lu廕負 廙?th廙?tr廙g Vi廙 Nam hi廙 t廕【 th穫 cha c籀 ch穩nh th廙妾 ?廙θ vi廙 thng m廕【 h籀a c觼ng nh c廕叼 gi廕句 ph矇p ch穩nh th廙妾 cho c獺c h穫nh th廙妾 chi casino c觼ng nh l? chi c獺 ?廙?th穫 nh? c獺i W88 c觼ng nh nhi廙 nh? c獺i kh獺c s廕?b廙?ch廕搖 link truy h廙 c廕計 v?o nh? c獺i b廙 c獺c nh? m廕》g. D廙 ?璽y nh? c獺i ch繳ng t繫i s廕?h廙g d廕南 t廙g t廕要 b廕》 c獺ch [url=https://w88hn.net//huong-dan-cach-doi-dns-khi-link-vao-nha-cai-ca-do-bi-chan/]v?o w88 kh繫ng b廙?ch廕搖[/url].
?獺nh gi獺 cao v廙?W88
Nh? c獺i W88 kh繫ng nh廙疸g c籀 nh瓊n hi廙 nh? c獺i c獺 ?廙?tr廙帷 tuy廕積 uy t穩n ?瓊 ?廙θ ph廙?th繫ng ng廙 chi kh廕軟g ?廙h trong nhi廙 s廕τ ph廕姓 Th廙?Thao, Casino online, Tr簷 chi Slots, P2P, v? c觼ng l? nh? c獺i duy nh廕另 d廕南 ?廕吟 trong h廙?th廙g cung 廙姊g tr簷 chi C獺 C廙θ X廙?S廙?trong ng?nh ngh廙?c繫ng nghi廙 ti礙u khi廙 b廕苞 nh廕另 c獺 c廙θ hi廙 nay.

Hi廙 nay ch廙?trng ch穩nh s獺ch c廙吧 Vi廙 Nam l? c廕叮 chi c獺 ?廙?b籀ng ?獺 n礙n vi廙 b廕》 khi v?o nh? c獺i w88 hay to?n b廙?c獺c nh? c獺i kh獺c ?廙 g廕搆 ph廙?bi廕積 r廙 r廕痂 v廙?vi廙 ph璽n ph廙 link v?o nh? c獺i d?nh cho ng廙 chi. l繳c nh? m廕》g ch廕搖 link v?o W88, th穫 c獺c b廕》 ch廙?c廕吵 ?廙 IP sang n廙 ngo?i th穫 kh獺 b廕另 lu繫n th廙? b璽y gi廙?nh? c獺i s廕?h廙g d廕南 c獺c b廕》 t廙?m廙?c獺ch v?o nh? c獺i W88 khi b廙?ch廕搖 b廕彫g vi廙 ?廙 DNS ngay tr礙n m獺y t穩nh.
b廕》 x廙?l羸 l繳c link W88 khi b廙?ch廕搖
?廙 v廙 c獺ch c獺c b廕》 ?廙 Ip th穫 c籀 ph廕吵 hi gi廕?m廕︽ hi廙, ph廕吵 nhi廙 c獺c nh? c獺i ?廙 ?廙?ngh廙?qu羸 kh獺ch n礙n d羅ng 1 IP m廕》g v? m廙 m獺y t穩nh ?廙?h廕》 ch廕?c獺c tr廙g h廙φ ?n gian, khi m? ?廙 IP th穫 c獺c b廕》 ch廕軟g th廙?nh廕要 ?廙θ c獺c chng tr穫nh khuy廕積 m瓊i t廙?nh? c獺i uy t穩n nh廕另 vi廙 nam to?n qu廙 c觼ng nh vi廙 r繳t ti廙, n廕︾ ti廙 c簷n ph廕ξ g廕搆 v廕叩 ?廙?
Link v?o W88 ?廙θ nh? c獺i c廕計 nh廕負 li礙n t廙卉, nhanh nh廕另 v? chu廕姊 x獺c nh廕另 ch廙?c籀 t廕【 nh? c獺i W88 gi繳p th?nh vi礙n chi c獺 c廙θ t廕【 th廙?tr廙g Vi廙 Nam ti廙 d廙叩g v?o nh? c獺i W88. l繳c b廕叮 link v?o nh? c獺i W88 tr礙n trang ch廙??廙?t廙 tr廙帷 ti廕穆 nh? c獺i m? kh繫ng c廕吵 duy廙 b廕另 c廙?website trung gian n?o c廕?
thu廕吵 tu羸 v廙 c獺ch v?o W88 l繳c b廙?ch廕搖 l? b廕》 ch廙?b廕彫g vi廙 thay ?廙 DNS m廕搾 ?廙h sang m廙 DNS kh獺c m? th繫i. b廕》 s廕?c廕吵 s廙?d廙叩g m廙 trong hai c獺ch d廙 ?璽y ?廙?b廕》 ?廙 DNS
1.C獺c b廕》 ch廙?c廕吵 ?廙 thay DNS c廙吧 Windows 7 sang d羅ng Google DNS
b廕》 ch廙?c廕吵 m廙?Network connection ra
Ti廕穆 ?廕句 b廕》 h瓊y g繭 v?o DNS Server c廙吧 Google DNS: 8.8.8.8 v? 8.8.4.4, r廙 b廕叮 OK, r廙 Close
hai.C獺c b廕》 c籀 th廙??廙 thay DNS c廙吧 Windows 7 sang d羅ng DNS c廙吧 OpenDNS:
c獺c b廕》 h瓊y m廙?Network Connection 廙?g籀c ph廕ξ c廙吧 m?n h穫nh m獺y t穩nh
Ti廕穆 theo b廕》 h瓊y g繭 v?o ph廕吵 DNS Server c廙吧 Opendns: 208.67.222.222, 208.67.220.220, r廙 b廕叮 Ok, sau ?籀 Close ?廙??籀ng c廙苔 s廙?
chung c廙卉 c獺c b廕》 ?廙?tr穫nh duy廙 nh廕要 DNS m廙, b廕》 c廕吵 ph廕ξ ?籀ng c廙苔 s廙?m? b廕》 ?ang s廙?d廙叩g v? m廙?l廕【.

n廕簑 l繳c xem xong h廙g d廕南 c獺ch v?o W88 l繳c b廙?ch廕搖 m? c獺c th?nh vi礙n c簷n g穫 th廕畚 m廕畚 hay v廕南 cha 廙姊g d廙叩g l廙h ko ?廙θ th穫 c獺c b廕》 c觼ng c籀 th廙??廙?l廕【 l廙 nh廕疸 廙?b礙n d廙 ?廙?c籀 th廙?m廙 ng廙 trong nh? c獺i c籀 th廙?tr廙?gi繳p l廕南 nhau nh矇.
V廕軌 l? c獺ch v?o W88 l繳c b廙?ch廕搖 ch廙??n gi廕τ c籀 v廕軌. R廕另 d廙?th廙帷 hi廙 n礙n ng廙 chi kh繫ng n礙n lo l廕疸g l? khi v?o nh? c獺i W88 b廙?ch廕搖 n廙畝 m? h瓊y y礙n t璽m ?廕積 v廙 [url=https://w88hn.net/]link ph廙?v?o w88[/url] th廕?s廙妾 v廙 r廙g r瓊i game th繳 v廙? kh繫ng nh廙疸g c籀 t穩nh gi廕ξ tr穩 cao m? c簷n mang l廕【 s廙?h廙姊g th繳 ?廙 v廙 ng廙 chi v? c簷n c籀 th廙??廕﹀ ?廙θ l廙ξ nhu廕要 cao.
Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.06
Copyright ©2001-2018 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.063 seconds.